พิธีการแต่งตั้ง "อาร์คบิชอป" ที่ประเทศมาเลเซีย
1718 views
by ...

การแสดงงานวันคริสตมาสคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ภาคภาษาไทย[Christ Church Christmas 2015] 20-12-2015
4759 views
by ...

Shalem House 2015 #Rainbowland Community Services @Christ Church Bangkok
1757 views
by ...

Pai Kids Camp 2015[Mission Pai 2015]
1633 views
by ...

Mission Omkoi 2015 #by Christ Church Bangkok
1593 views
by ...

Alpha Course Promo 3/2015
1450 views
by ...

Kids Camp Pai(Mission Trip Pai 2015)
1848 views
by ...

Mission Trip Omkaoy 2015
1708 views
by ...

CAMP 2015 MV
1762 views
by ...

ละคร "สีเขียว" #Christ Church Bangkok Thai CAMP 2015
1803 views
by ...