พิธีการแต่งตั้ง "อาร์คบิชอป" ที่ประเทศมาเลเซีย
1655 views
by ...

การแสดงงานวันคริสตมาสคริสตจักรไคร้สตเชิชกรุงเทพฯ ภาคภาษาไทย[Christ Church Christmas 2015] 20-12-2015
4694 views
by ...

Shalem House 2015 #Rainbowland Community Services @Christ Church Bangkok
1707 views
by ...

Pai Kids Camp 2015[Mission Pai 2015]
1567 views
by ...

Mission Omkoi 2015 #by Christ Church Bangkok
1533 views
by ...

Alpha Course Promo 3/2015
1402 views
by ...

Kids Camp Pai(Mission Trip Pai 2015)
1801 views
by ...

Mission Trip Omkaoy 2015
1646 views
by ...

CAMP 2015 MV
1672 views
by ...

ละคร "สีเขียว" #Christ Church Bangkok Thai CAMP 2015
1744 views
by ...